سازمان جهانی بهداشت خواهان همکاری کشورها در توزیع عادلانه واکسن کرونا شد

سازمان جهانی بهداشت از کشورهای توسعه یافته می خواهد پس از پایان واکسیناسیون جمعیت در معرض خطر بیشتر، نسبت به توزیع عادلانه واکسن های ویروس کرونا در جهان همکاری کنند.

تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت ابراز نگرانی کرده و گفت: «برخی از کشورها مسابقه گذاشته اند که کل جمعیت خود را واکسینه کنند در حالی که دیگر کشورها هیچ چیزی در دست ندارند.»

بروس آیلوارد مشاور ارشد مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «صادقانه بگویم مشکلی که داریم این است که نمی توانیم واکسن کافی برای ادامه دادن دریافت کنیم.»

کوواکس، چارچوب بین المللی برای توزیع عادلانه واکسن ها، می گوید واکسن هایی که تاکنون توزیع کرده کمتر از ۱۰ درصد هدفش بوده است.

به گفته این نهاد، از زمان ارسال اولین محموله به غنا در غرب آفریقا در روز ۲۴ فوریه تا روز دوشنبه، بیش از ۳۱ میلیون دوز را به ۵۷ کشور و منطقه شرکت کننده در این برنامه ارسال کرده است.

کوواکس می گوید هدف، فراهم کردن بیش از ۳۳۰ میلیون دوز تا آخر ماه ژوئن است.