تزریق آب بیشتر به راکتور فوکوشیما دای ایچی به دلیل افزایش نشت

شرکت برق توکیو (تپکو) می گوید که به دنبال زلزله اخیر سطح آب خنک کننده داخل محفظه راکتور شماره ۱ در حال پایین آمدن است.

تپکو می گوید که عمق آب داخل محفظه تا ساعت ۸:۲۴ دقیقه دوشنبه شب به وقت محلی به ۹۰ سانتیمتر رسیده بود.

این شرکت می گوید که آب خنک کننده گردش می کند و دوباره استفاده می شود بنابراین حجم کلی آب آلوده به طور چشمگیری افزایش نخواهد یافت.

راکتور شماره ۱ یکی از سه نیروگاهی است که به دنبال زلزله و سونامی عظیم سال ۲۰۱۱ دچار ذوب هسته ای شد. سوخت ذوب شده و آوار ساختمانی هنوز به طور دائم نیازمند خنک شدن هستند.

تپکو می گوید که زلزله اواسط فوریه به احتمال زیاد آسیب زلزله ۱۰ سال پیش را عمیقتر کرده و منجر به نشت بیشتر آب شده است. به گفته این شرکت، هیچ نگرانی ایمنی وجود ندارد زیرا آوار سوخت هسته ای در حال خنک شدن است و آب نشت شده نیز در ساختمان راکتور محبوس است.