ژاپن در تلاش برای بازگشت به زندگی عادی پس از لغو وضعیت اضطراری

پس از ده هفته برای اولین بار هیچ استانی در ژاپن تحت وضعیت اضطراری ویروس کرونا نیست.

آخرین وضعیت اضطراری برای منطقه توکیو به پایان رسیده است. در این مدت تعداد مبتلایان ۸۰ درصد کاهش یافت اما حرکت آهسته افزایشی آن باعث نگرانی برخی از مردم شده است.

دولت کلانشهر توکیو روز دوشنبه ۱۸۷ مبتلای جدید را گزارش کرد که نسبت به اوایل سال جاری میلادی کاهشی چشمگیر را نشان می دهد.

اما میانگین روزانه مبتلایان در این هفته به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.

دولت از بارها و رستوران ها می خواهد کار خود را تا ساعت ۹ شب تعطیل کنند که یک ساعت بیشتر از دوران اضطراری است.

مقررات سختگیرانه ای در مرزها برقرار است و مشخص نیست چه زمانی کاهش یابد.

اما اماکن اصلی گردشگری در داخل و حوالی توکیو امیدوارند تا شاهد افزایش سفرهای داخلی باشند.

تعداد مبتلایان در برخی از نقاط کشور رو به افزایش است.

میانگین هفتگی مبتلایان اوساکا ۳۴ درصد افزایش یافته است. وضعیت اضطراری در این استان ماه گذشته لغو شد.

میانگین هفتگی استان هیوگو نیز حدود ۵۰ درصد بالا رفته و در میاگی نیز این رقم دو برابر شده است. استان میاگی در مقابل از بارها و رستوران ها در مرکز این استان خواسته تا برای سه هفته آینده شب ها زودتر تعطیل کنند.