باز شدن کامل شکوفه های گیلاس در توکیو

مسئولان سازمان هواشناسی روز دوشنبه اعلام کردند که شکوفه های گیلاس در توکیو به طور کامل باز شده اند.

حداکثر دمای روز در منطقه کانتو به علت جریان هوای گرم و مرطوبی که وارد این منطقه شد تقریبا با میانگین دمای این زمان از سال برابر یا کمی بیشتر از آن بود.

سازمان هواشناسی سال گذشته نیز در همین روز باز شدن کامل شکوفه های گیلاس را اعلام کرد که ۱۲ روز زودتر از میانگین است.