بدمینتون بازان ژاپنی فاتح مسابقات آزاد انگلیس

بازیکنان ژاپنی در چهار مسابقه مشهور قهرمانی بدمینتون آزاد انگلیس در روز یکشنبه حاکم بر زمین بودند.

در بازی فینال انفرادی زنان، اوکوهارا نوزومی از ژاپن در دو ست متوالی ۲۱ به ۱۲ و ۲۱ به ۱۶ پورنپاوی چوچوونگ از تایلند را شکست داد.

این دومین قهرمانی اوکوهارا در مسابقات قهرمانی آزاد انگلیس و اولین پیروزی او ظرف ۵ سال گذشته بود. او در المپیک ریودوژانیرو مدال برنز را از آن خود کرد.

بازیکنان ژاپنی در فینال دوبل مردان، دوبل زنان و دوبل مختلط در مقابل بازیکنانی از کشور خود قرار گرفتند.

در فینال دوبل مردان مدافع قهرمانی، اِندو هیرویوکی و واتانابه یوتا با نتیجه دو سِت در برابر یک سِت با نتایج ۲۱ به ۱۵، ۱۷ به ۲۱، و ۲۱ به ۱۱ حریفان خود سونودا کیگو و کامورا تاکشی را شکست دادند.

در فینال دوبل زنان، ناگاهارا واکانا و ماتسوموتو مایو در دو ست متوالی ۲۱ به ۱۸ و ۲۱ به ۱۶ رقبای خود فوکوشیما یوکی و هیروتا سایاکا، که در رده بندی جهانی در رده بالا قرار دارند، را شکست دادند.

این اولین برد ناگاهارا و ماتسوموتو در مسابقات قهرمانی آزاد انگلیس بود.

در فینال دوبل مختلط، واتانابه یوتا و هیگاشینو آریسا در دو ست متوالی ۲۱ به ۱۴ و ۲۱ به ۱۳ بر کانِکو یوکی و ماتسوموتو میساکی غلبه کردند.

این دومین عنوان قهرمانی واتانابه و هیگاشینو در مسابقات آزاد انگلیس و اولین برد آنها ظرف سه سال گذشته بود.

واتانابه اولین بازیکن زن ژاپنی شد که دو عنوان را در مسابقات آزاد انگلیس از آن خود کرد.