نظرسنجی: بیشتر شرکت های ژاپنی در سال مالی ۲۰۲۱ رشد اقتصادی را پیش بینی می کنند

یک نظرسنجی ان اچ کی نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد شرکت های بزرگ ژاپنی انتظار دارند که در سال مالی جدید که از آوریل آغاز می شود اقتصاد به حالت قبل بازگردد. امید بسیاری از آنها به واکسیناسیون سراسری ویروس کرونا است.

ان اچ کی در اواسط ماه مارس که وضعیت اضطراری در توکیو و سه استان مجاور آن در جریان بود از ۱۰۰ شرکت نظرسنجی کرد که ۹۹ شرکت به آن پاسخ دادند.

در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ۵ / ۵۲ درصد گفتند که اقتصاد ثابت مانده است. کاهش هزینه کرد مصرف کننده و نیز تاثیر درخواست ها برای ماندن در خانه و کاهش ساعات کاری در هنگام وضعیت اضطراری از دلایلی بود که برای عدم تغییر وضعیت اقتصادی مطرح شد.

در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت اقتصادی در ۶ ماه اول سال مالی جدید ۸ / ۷۶ درصد گفتند که رشد ملایمی را پیش بینی می کنند و ۱ / ۵ درصد گفتند که انتظار دارند رشد بیشتری داشته باشد.

واکسیناسیون گسترده، بهبود هزینه کرد مصرف کننده، کاهش محدودیت های اجتماعی و پایان کاهش ساعات کاری از دلایل خوش بینی پاسخ دهندگان بود.