ژاپن خواهان محدود شدن تعداد اعضای هیئت های المپیک کشورهای شرکت کننده است

با آشکار شدن این که در گرماگرم نگرانی عمومی از ویروس کرونا، تماشاچیان خارجی مجاز به ورود به ژاپن جهت تماشای بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو نخواهند بود، ژاپن از کشورهای دیگر می خواهد تعداد همراهان مقام هایی که به تماشای این بازی ها می آیند را محدود کنند.

انتظار می رود سران کشورها جهت حضور در مراسم های افتتاحیه و پایانی این بازی ها به ژاپن بیایند.

ژاپن از هر یک از کشورها می خواهد تعداد اعضای هیئت همراه رهبر کشور را به حداکثر ۱۲ نفر و حداکثر همراهان یک وزیر کابینه را به ۵ نفر محدود کنند.

ژاپن می خواهد پس از نهایی شدن تعداد اعضای هر کدام از هیئت های خارجی تدارکات لازم را سرعت دهد.