تصمیم گیری در مورد حضور و یا عدم حضور تماشاگران خارجی در المپیک توکیو

پنج سازمانی که در تدارک برگزاری المپیک و پارالمپیک توکیو هستند به منظور تصمیم گیری در مورد حضور و یا عدم حضور تماشاگران خارجی در این بازی ها غروب شنبه جلسه ای برگزار می کنند.

این جلسه با شرکت اعضای کمیته بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارالمپیک، کمیته برگزاری بازی های توکیو، دولت ژاپن و دولت کلانشهر توکیو برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این جلسه آخرین بار روز سوم ماه مارس ملاقات کردند و توافق کردند که تا پایان ماه مارس در مورد این مسئله تصمیم گیری کنند.

هاشیموتو سیکو، رئیس کمیته برگزاری این بازی ها و ماروکاوا تامایو، وزیر مسئول بازی های توکیو شخصا در این جلسه حضور خواهند یافت. استاندار توکیو کوئیکه یوریکو، توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک و آندرو پارسونز، رئیس کمیته بین المللی پارالمیپک نیز آنلاین در این جلسه شرکت می کنند.