سازمان داروی اروپا واکسن شرکت آسترازنکا را ایمن اعلام کرد

سازمان نظارت دارویی اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که واکسن کرونای ساخت شرکت آسترازنکا ایمن و موثر است.

سازمان داروی اروپا این بررسی را پس از گزارش هایی مبنی بر بروز لختگی خون در کسانی که این واکسن را دریافت کرده اند، انجام داد.

آلمان، فرانسه و سایر کشورها ی اروپایی در یک اقدام احتیاطی استفاده از این واکسن را متوقف کردند.

روز پنجشنبه، سازمان داروی اروپا اعلام کرد که مزایای این واکسن در ایجاد ایمنی در برابر کرونا از خطرهای احتمالی آن بیشتر است.

با این وجود این سازمان نمی تواند ارتباط میان موارد نادر در ایجاد لخته های خون و این واکسن را قاطعانه رد کند. این سازمان گفت که برای هرگونه علت ارتباطی، تجزیه و تحلیل بیشتر لازم است.

پس از اعلام این تصمیم توسط سازمان داروی اروپا، فرانسه و ایتالیا اعلام کردند که واکسیناسیون را از روز جمعه از سر خواهند گرفت.

سازمان جهانی بهداشت گفته است که به نظر این سازمان، مزایای این واکسن از خطرهای آن بیشتر است. این سازمان می گوید که هیچ شواهدی مبنی بر ارتباط میان این واکسن و لخته شدن خون وجود ندارد.