قانون گذاران برکنار شده میانمار به دنبال کمک

در میانمار بنا به گزارش ها تا کنون بیش از ۲۰۰ نفر کشته شده اند. انجمن کمک به زندانیان سیاسی که یک سازمان مردم نهاد محلی برای حقوق بشر است، افزایش تعداد قربانی را به سرکوب نظامی که غیرنظامیان را هدف قرار داده، نسبت داد. قانون گذاران بر کنار شده توسط ارتش در جستجوی کمک هستند.

یانگون بزرگترین شهر میانمار از زمان آغاز کودتای ماه گذشته محل اعتراضات بوده است.

در طول روز های شنبه و یکشنبه که ارتش اعلام حکومت نظامی کرده بود، خشونت شدت گرفت.

گروهی از سیاستمداران که خود را کمیته نمایندگی پارلمان میانمار (CRPH) می نامند از گروه های مقاومت حمایت می کنند، از جمله از گروه های مسلحی که این نمایندگان اخیرا از لیست سازمان های تروریستی بیرون آورده اند.

مردم در یانگون و سایر مناطق کشور در دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با مشکل روبرو شده اند.

اینترنت تلفن های همراه کماکان به دستور ارتش قطع است.