مشاهده فواید واکسیناسیون کووید-۱۹ در اروپا

تعداد مبتلایان و فوت شدگان در اثر ویروس کرونا در میان سالمندان در اروپا پس از تزریق دستکم یک دوز واکسن کاهش یافته است.

برخی از کشورهای اروپایی از اوایل ماه دسامبر با اولویت دادن به سالمندان برنامه واکسیناسیون را آغاز کرده اند. مقامات دولتی و کارشناسان می گویند که واکسیناسیون موثر بوده است.

در فرانسه، تا روز دوشنبه بیش از ۴۰ درصد از افراد ۷۵ سال به بالا حداقل یک دوز واکسن زده اند.

از حدود ۷۰۰ هزار ساکن خانه های سالمندان در سراسر کشور، ۸۹ درصد یک بار و ۶۸ درصد دوبار واکسینه شده اند.

مسئولان بهداشت فرانسه می گویند که در ماه ژانویه، تعداد هفتگی افراد مسن در خانه های سالمندان که نتیجه آزمایش آنها برای ویروس کرونا مثبت بوده از ۹ هزار نفر فراتر رفته بود.

اما آنها می گویند تا اوایل ماه مارس آمار هفتگی مبتلایان و فوت شدگان حدود دو سوم کاهش یافته است.

ژان کاستکس، نخست وزیر پیشتر در ماه جاری به خبرنگاران گفت که مقامات اثربخشی واکسیناسیون برای مردم در گروه های پرخطر را تایید کرده اند.