ژاپن احتمالا پنج شنبه در مورد وضعیت اضطراری توکیو تصمیم می گیرد

دولت ژاپن احتمالاً در اوایل روز پنجشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا وضعیت اضطراری ویروس کرونا را که در حال حاضر برای توکیو و سه استان مجاورآن برقرار است، لغو کند یا خیر.

وضعیت اضطراری قرار بود در روز هفتم مارس به پایان برسد ولی دولت آن را به مدت دو هفته دیگر برای این استان ها تمدید کرد.

با اینکه استان های توکیو و سایتاما اخیرا شاهد افزایش تعداد مبتلایان بوده اند، تعداد تخت های خالی بیمارستان در این چهار استان افزایش یافته است.

نخست وزیر سوگا یوشیهیده روز دوشنبه در یک کمیسیون پارلمان گفت دولت او قصد داشت با تمدید دو هفته ای وضعیت اضطراری فشارها بر توان و منابع بیمارستان ها را کاهش دهد.

او گفت حالا که تعداد مبتلایان جدید ثابت شده هنوز خیلی زود است برای تشخیص اینکه آیا وضعیت اضطراری باید دوباره تمدید شود یا خیر، تصمیم گرفته شود.

حتی در صورت لغو وضعیت اضطراری دولت قصد دارد کماکان اقدامات برای جلوگیری از افزایش دوباره مبتلایان را اجرا کند. این اقدامات شامل ادامه درخواست زودتر تعطیل کردن برای رستوران ها و بارها و محدودیت ورود خارجیان می شود.