سوگا: برای تصمیم گیری در مورد پایان وضعیت اضطراری هنوز خیلی زود است

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن، می گوید برای اینکه تصمیم بگیرد آیا می توان یکشنبه آینده طبق برنامه وضعیت اضطراری ویروس کرونا را برای توکیو و سه استان مجاور آن لغو کرد یا خیر هنوز خیلی زود است.

سوگا روز دوشنبه در یک جلسه کمیسیون بودجه مجلس سنا گفت که پس از جویا شدن نظرات کارشناسان، تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

او گفت وضعیت اضطراری برای توکیو و استان های کاناگاوا، سایتاما و چیبا به مدت دو هفته تمدید شد چون شبکه درمانی هنوز تحت فشار بود.

سوگا گفت روند افت موارد جدید ابتلا اخیرا تغییری نکرده است و او نمی تواند تحت شرایط کنونی بگوید که وضعیت اضطراری باید خاتمه یابد یا اینکه دوباره تمدید شود.

وزیر مسئول برنامه واکسیناسیون ویروس کرونا، کونو تارو، گفت امیدوار است در ماه جاری برنامه کلی واکسیناسیون را مشخص کند. او گفت که این برنامه به دولت های محلی کمک خواهد کرد تا تصویر واضح تری از‌ نحوه پیشبرد واکسیناسیون به دست آورند.