خروج کشتی های چینی از آب های قلمرو ژاپن

دو فروند کشتی دولتی چینی پس از ورود مکرر به آب های ساحلی جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی، بالاخره قلمرو ژاپن را ترک کردند.

مقامات گارد ساحلی ژاپن می گویند که چهار فروند کشتی در منطقه مجاور جزایر سنکاکو شناسایی شدند. دو فروند از این کشتی ها کمی قبل از ساعت پنج صبح یکشنبه وارد آب های ساحلی کوباشیما شدند که یکی از این جزایر است.

ظاهرا این دو کشتی یک قایق ماهیگیری ژاپنی را تعقیب می کردند. آنها کمی بعد از ساعت ۱۱ صبح این منطقه را ترک کردند ولی حدود دو ساعت و نیم بعد دوباره به آب های ساحلی جزیره تایشو وارد شدند.

به گفته گارد ساحلی دو کشتی دیگر در فاصله حدود ۲۹ کیلومتری جنوب غربی این جزیره در حال حرکت بودند.

این جزایر در کنترل ژاپن قرار دارند. چین و تایوان هم ادعای مالکیت آنها را دارند. دولت ژاپن همواره گفته است که از نظر تاریخی و قوانین بین المللی این جزایر بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو ژاپن هستند و هیچ مسئله ای بر سر حاکمیت این جزایر برای حل شدن وجود ندارد.