مانور دریایی مشترک ژاپن، آمریکا و فرانسه

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن مانور مشترکی را با کشتی های نظامی آمریکا و فرانسه در آب های ساحلی کیوشو واقع در جنوب غربی ژاپن انجام داده است.

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن می گوید که کشتی تدارکاتی هامانای ژاپن، ناوشکن کرتیس ویلبر آمریکا و ناوچه پریریال فرانسه روز جمعه به طور سه جانبه انتقال ملزومات از کشتی به کشتی در دریا را تمرین کردند.

ژاپن و فرانسه در سال ۲۰۱۹ توافق تامین مایحتاج و خدمات رسانی متقابل (ACSA) را امضا کردند. این توافقنامه به نیروهای دفاعی دو کشور اجازه می دهد تا برای یکدیگر ملزوماتی از قبیل غذا، سوخت و مهمات تامین کنند. این مانور انتقال کشتی به کشتی ملزومات در دریا اولین اقدام از این نوع بر اساس توافق مذکور بود.

ناوچه فرانسه که در این مانور شرکت داشت از ماه میلادی جاری برای نظارت بر انتقالات کشتی به کشتی توسط کره شمالی عازم دریای چین شرقی شد.

هدف از این مانور، علاوه بر تامین حمایت لجستیکی، ظاهرا نمایش همکاری قوی میان این سه کشور در بحبوحه افزایش فعالیت های دریایی چین بود.