افت بیسابقه اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال میلادی جاری

اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال میلادی جاری بیشترین انقباض را از زمانی که جمع آوری این داده ها در سال ۱۹۴۷ آغاز شد، تجربه کرده است.

وزارت بازرگانی آمریکا می گوید تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه آوریل تا ژوئن ۹ / ۳۲ درصد در مقیاس سالانه کاهش داشته است.

هزینه کرد شخصی که حدود هفتاد درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، ۶ / ۳۴ درصد کاهش داشت. سرمایه گذاری کسب و کارها ۲۷ درصد کاهش داشت و این در حالی است که صادرات با افت ۱ / ۶۴ درصدی روبرو بوده است.

این کاهش در پی آن روی داد که شیوع ویروس کرونا در سراسر این کشور گسترش یافت و عمدتا به خاطر تعطیلی موقت کسب و کارها و دستورهای ماندن در خانه بود.

نرخ بیکاری آمریکا همچنان بالا و در سطح بیش از ۱۰ درصد است. توجهات بازار بر این معطوف است که آیا دولت ترامپ اقدامات اقتصادی دیگری را اتخاذ خواهد کرد یا خیر.