توافق ژاپن و کره جنوبی برای ادامه هماهنگی نزدیک

رهبران ژاپن و کره جنوبی توافق کردند تا به هماهنگی نزدیک خود با آمریکا در مورد مسائل کره شمالی ادامه دهند. آنها همچنین تأکید کردند که کشورهایشان روابط دوجانبه را در سال آینده، که شصتمین سالگرد عادی سازی روابط دیپلماتیک آنها است، به اوج جدیدی ارتقا دهند.

کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر ژاپن، و یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران ناتو در آمریکا گفتگو کردند.

کیشیدا گفت که هماهنگی نزدیک با یکدیگر تحت شرایط بین‌المللی کنونی برای دو رهبر معنادار است، زیرا آنها اعتماد محکمی ایجاد کرده و دیدگاه‌های استراتژیک مشترک دارند.

کیشیدا ابراز امیدواری کرد که او و یون در مورد مسائل امنیتی از جمله وضعیت کره شمالی و همچنین سایر چالش‌های جهانی به تبادل نظر صریح بپردازند.

نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که ژاپن به شدت نگران تاثیر نشست ماه گذشته روسیه و کره شمالی بر امنیت منطقه است.

کیشیدا و یون هم عقیده بودند که امنیت اروپا و منطقه اقیانوس‌های هند و آرام جدایی‌ناپذیر است و خواستار تعمیق همکاری با ناتو شدند.