کنفرانس ماهی تن باله آبی اقیانوس آرام با تمرکز بر افزایش سهمیه صید در ژاپن افتتاح شد

کنفرانس بین المللی مدیریت ذخایر ماهی تن باله آبی اقیانوس آرام در شهر کوشیرو، در هوکایدو شمالی ترین استان ژاپن آغاز شده است.

این کنفرانس از روز چهارشنبه آغاز شده و تا سه شنبه آینده ادامه خواهد داشت.

نمایندگانی از ۱۳ کشور و منطقه مانند ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و تایوان در این نشست شرکت دارند.

ذخایر ماهی تن باله آبی اقیانوس آرام عمدتاً به دلیل صید بی رویه به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما اکنون در نتیجه تلاش های مدیریت بین المللی در حال بهبود است.

در این کنفرانس، ژاپن خواستار گسترش سهمیه صید ماهی تن باله آبی در غرب و مرکز اقیانوس آرام، از جمله آب های اطراف ژاپن است.

ژاپن افزایش ۱۳۰ درصدی سهمیه صید ماهی تن باله آبی بزرگ با وزن ۳۰ کیلوگرم یا بیشتر و ۳۰ درصد افزایش سهمیه صید ماهی‌هایی با وزن کمتر از ۳۰ کیلوگرم را پیشنهاد کرده است.

اما باید دید که آیا شرکت کنندگان در این مورد به توافق خواهند رسید یا خیر، زیرا برخی از نمایندگان از افزایش چنین سهمیه های بزرگی ابراز نگرانی می کنند.