شورای اوکیناوا قطعنامه‌ای علیه تجاوز جنسی پرسنل ارتش آمریکا تصویب کرد

شورای استانی اوکیناوا ژاپن به اتفاق آرا قطعنامه و بیانیه‌ای را در واکنش به اتهامات متعدد خشونت جنسی ارتکابی پرسنل نظامی آمریکا مستقر در این استان به تصویب رساند.

این اقدام در جلسه عمومی روز چهارشنبه شورا انجام شد.

این قطعنامه اعتراضی علیه آمریکا، از جمله رام امانوئل، سفیر این کشور در ژاپن، است. در قطعنامه آمده است که خشونت جنسی جنایتی بسیار فجیع است که کرامت انسانی را زیر پا گذاشته و از نظر قوانین و مقررات هیچ کشوری قابل تحمل نیست.

این قطعنامه از طرف آمریکایی می‌خواهد تا برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، اقدامات ملموس و مؤثری، ازجمله تشدید انضباط برای پرسنل خود، به مردم اوکیناوا ارائه دهد.

این بیانیه دولت ژاپن از جمله نخست‌وزیر کیشیدا فومیو را مخاطب قرار داده است.

این بیانیه به قصور مقامات و وزارت خارجه در ارائه اطلاعات به دولت استان اوکیناوا و شهرداری‌های محلی در مورد حوادث جدی اشاره می‌کند.

بیانیه می‌افزاید که این امر باعث ایجاد شک و تردید در بین مردم در استان شده است.

قطعنامه و بیانیه هردو خواستار عذرخواهی و غرامت برای قربانیان و همچنین مراقبت‌های بهداشتی روانی برای آنها هستند.

شورا خواستار بازنگری اساسی در توافقنامه وضعیت نیروها میان ژاپن و آمریکا است و ادعا می‌کند که توافقنامه لطف ویژه‌ای به پرسنل نظامی آمریکا در ژاپن دارد.