کوه فوجی برای فصل صعود باز شد

مسیرهای صعود به کوه فوجی، مرتفع ترین قله ژاپن، به طور کامل برای کوهنوردان باز شد.

مسیرهای فوجینومیا،گوتمبا و سوباشیری در سمت استان شیزوئوکا روز چهارشنبه پس از افتتاح مسیر دیگری در یاماناشی استان همجوار در هفته گذشته افتتاح شد. کوه فوجی در دو استان قرار گرفته است.

پس از باز شدن مسیر فوجینومیا در ساعت ۹ صبح، کوهنوردان شروع به صعود کردند، مقامات استان شیزوئوکا گفتند پیش‌بینی می‌شود که قله پوشیده از ابر و باد باشد.

امدادگران کوهستانی متشکل از پرسنل پلیس و آتش‌نشانی و سایرین نیز ماموریت فصلی خود را آغاز کردند.

استان شیزوئوکا به منظور افزایش ایمنی و رسیدگی به رفتار مشکل‌ساز برخی از کوهنوردان، اقدامات جدیدی را برای سه مسیر خود اتخاذ کرد.

اکنون از گردشگران خواسته می‌شود که از قبل به صورت آنلاین ثبت‌نام کنند و برنامه سفر خود را ذکر کنند و اینکه آیا قصد دارند شب را در استراحتگاه بمانند یا خیر. آنها همچنین باید قبل از شروع صعود، ویدیوهایی را تماشا کنند که قوانین و آداب صعود را با جزئیات شرح می‌دهد.