ژاپن به دنبال راه‌اندازی سیستمی برای ارایه خدمات پزشکی در کشتی‌ها است

دولت ژاپن قصد دارد سیستمی را راه‌اندازی کند که در صورت وقوع بلایای بزرگ برای کشتی‌ها در دریا خدمات پزشکی ارائه دهد.

دولت خاطرنشان می‌کند که با در نظر گرفتن مختصات جغرافیایی ژاپن و اینکه با اقیانوس احاطه شده است، باید جهت آمادگی برای این شرایط اضطراری اقدامات لازم را انجام داد.

کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر، در اولین نشست کارگروه روز سه‌شنبه به وزرای مربوطه دستور داد تا پایان سال پیش‌نویس یک برنامه تفصیلی را تهیه کنند.

او گفت که پس از زلزله قدرتمند روز اول ژانویه در شبه‌جزیره نوتو از کشتی‌ها برای انتقال کالاهای کمکی و اسکان موقت بازماندگان استفاده شد. او گفت که استفاده از کشتی برای ارائه خدمات پزشکی باید به یک امر معمول تبدیل شود.

دولت قصد دارد تا در سال مالی ۲۰۲۵، که از آوریل آینده آغاز می‌شود، با در نظر گرفتن ایده استفاده از کشتی‌های دارای قابلیت حمل خودرو از بخش خصوصی، عملیات این سیستم را آغاز کند.

انتظار می‌رود با در نظر گرفتن درس‌هایی که از همه‌گیری ویروس کرونا گرفته شد، بحث‌ها در مورد استفاده از کشتی‌ها در صورت شیوع بیماری های واگیردار ادامه یابد.