اختلاف چین و فیلیپین بر سر آسیب به صخره‌های مرجانی در آب‌های مورد مناقشه

چین می‌گوید یک اکوسیستم صخره‌های مرجانی در یک دریاچه مرجانی در دریای چین جنوبی بر اثر به گِل انداختن عمدی یک کشتی جنگی در نزدیکی آن توسط فیلیپین در ربع قرن پیش، آسیب جدی دیده است.

توماس شول دوم بخشی از جزایر اسپراتلی است. آنها مورد مناقشه چین، فیلیپین و سایر مدعیان هستند.

روز دوشنبه، وزارت منابع طبیعی چین گزارشی در مورد آسیب به اکوسیستم صخره‌های مرجانی در این دریاچه مرجانی در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن را منتشر کرد.

مانیل در سال ۱۹۹۹ عمدا یک کشتی نظامی را در شمال این دریاچه مرجانی به گِل انداخت. سربازان فیلیپینی در آنجا مستقر شده‌اند.

در این گزارش آمده است که پوشش مرجان‌های صخره‌ای در شعاع ۴۰۰ متری این کشتی نسبت به سال ۲۰۱۱ بیش از ۸۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که این میزان کاهش، بسیار بیشتر از سایر مناطق مورد بررسی است.

در این گزارش همچنین آمده است که کیفیت آب مجاور به دلیل آسیب ناشی از خوردگی کشتی و همچنین تخلیه زباله‌های خانگی و فاضلاب پرسنل داخل کشتی بدتر شده است.

در همین حال، فیلیپین می‌گوید که چین در حال انجام پروژه بازگیری زمین از دریا در بخش‌های دیگر دریای چین جنوبی است و مانیل در حال بررسی تأثیرات اکولوژیکی احتمالی آن بر صخره‌های مرجانی است.