ژاپن و فیلیپین پیمان همکاری امنیتی دوجانبه امضا کردند

ژاپن و فیلیپین در بحبوحه جسارت‌های رو به رشد دریایی چین توافقنامه‌ای به منظور تسهیل تمرین‌های مشترک بین نیروهای دفاع از خود ژاپن و ارتش فیلیپین امضا کردند.

کامیکاوا یوکو وزیر امور خارجه ژاپن و ژیلبرتو تئودورو وزیر دفاع ملی فیلیپین روز دوشنبه با حضور فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، توافقنامه دسترسی متقابل را در مانیل امضا کردند.

این موافقتنامه موضوعاتی از جمله حمل سلاح و مهمات در طول تمرین‌های مشترک و حق اعمال صلاحیت قضایی در صورت بروز سوانح یا حوادث را در بر می گیرد.

این پیمان همچنین شامل فعالیت‌های امدادی در بلایای طبیعی خواهد بود.

پس از استرالیا و بریتانیا، فیلیپین سومین کشوری است که پیمان دسترسی متقابل را با ژاپن امضا کرده است. ژاپن همچنین دارای توافقنامه وضعیت نیروها با ایالات متحده است.

توکیو و مانیل، که هر دو با مشکل افزایش فعالیت‌های دریایی چین در دریای چین شرقی و جنوبی روبرو هستند، امیدوارند همکاری‌های امنیتی دوجانبه را تقویت کنند.