ادامه کاهش دستمزدهای واقعی برای ۲۶ ماه متوالی علی‌رغم افزایش حقوق‌ها در ژاپن

کارگران ژاپنی شاهد افزایش مجدد درآمد نقدی خود در ماه مه بودند، اما دستمزدهای واقعی برای بیست و ششمین ماه متوالی کاهش یافت زیرا افزایش قیمت‌ها همچنان از افزایش حقوق اسمی بیشتر بود.

وزارت کار ژاپن می‌گوید دستمزدهای تعدیل شده بر اساس تورم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴ / ۱ درصد کاهش یافته است. این طولانی‌ترین دوره کاهش دستمزدها از سال ۱۹۹۱ است که داده های قابل مقایسه در این رابطه در دسترس قرار گرفت.

این ارقام مربوط به بررسی ماهانه بیش از ۳۰ هزار کسب و کار دارای حداقل پنج کارمند است.

میانگین کل دستمزد، با احتساب اضافه کاری، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۹ / ۱ درصد افزایش یافت و به ۲۹۷،۱۵۱ ین یا ۱،۸۴۸ دلار رسید. این بیست و نهمین ماه متوالی این افزایش است.

این وزارتخانه گفت که مذاکرات بهار امسال در مورد دستمزدها منجر به این شد که بسیاری از کسب و کارها حقوق‌ کارکنان را بطور قابل توجهی افزایش دهند. با این حال، این سازمان اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها هنوز بسیار بیشتر از میزان افزایش حقوق‌های واقعی است.