ژاپن درباره قرار دادن یک بویی در نزدیکی جزیره اوکینوتوریشیما از سوی چین ابراز تاسف کرد

دولت ژاپن می‌گوید چین در ماه ژوئن در نزدیکی جنوبی‌ترین جزیره ژاپن یک بویی قرار داد. این منطقه به عنوان آبهای آزاد در نظر گرفته می‌شود اما در فلات قاره ژاپن قرار دارد.

هایاشی یوشیماسا، دبیر اول کابینه، روز جمعه گفت که مایه تاسف است که چین این بویی را بدون توضیح هدف، طرح یا جزئیات دیگری در آنجا قرار داده است.

دولت می‌گوید یک کشتی تحقیقاتی دریایی چین ماه گذشته این بویی را در منطقه‌ای در اقیانوس آرام، در جنوب جزیره اصلی شیکوکو و در جنوبی‌ترین جزیره آن یعنی اوکینوتوریشیما نصب کرد.

در این گزارش آمده ژاپن تحرکات کشتی چینی را ردیابی کرد و از طرف چینی خواست تا منافع دریایی ژاپن در این فلات قاره، حتی در دریاهای آزاد، را نقض نکند.

دولت می‌گوید از چین نیز خواسته تا هدف و سایر جزئیات فعالیت‌های خود را توضیح دهد، اما این بویی بدون هیچ توضیحی نصب شد.

هایاشی گفت که ژاپن، با توجه به اینکه نگرانی‌ها و شبهات مختلفی در مورد فعالیت‌های دریایی چین مطرح شده، از پکن خواسته تا هم در توضیح و هم در فعالیت‌های خود شفاف باشد.

او گفت که طرف چینی پاسخ داد که این بویی برای رصد سونامی است و حقوق حاکمیت ژاپن بر این فلات قاره را نقض نمی‌کند.

هایاشی گفت که دولت به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه ادامه خواهد داد.