پیروزی قاطع حزب کارگر بریتانیا و نخست وزیری استارمر

چهارده سال حکومت محافظه‌کاران در بریتانیا به پایان می‌رسد. بزرگترین حزب مخالف بریتانیا، حزب کارگر، اکثر کرسی‌ها در انتخابات عمومی را بدست آورده است.

کِیر استارمر، رهبر حزب کارگر اعلام کرد پیروز شده‌اند.

استارمر پس از پیروزی حزبش در انتخابات سراسری به هواداران گفت: «موفق شدیم! تغییر اکنون آغاز می‌شود.»

او گفت: «ما فصل بعدی را شروع می‌کنیم، کار تغییر، ماموریت نوسازی ملی را آغاز می‌کنیم و شروع به بازسازی کشورمان می‌کنیم.»

بی‌بی‌سی می‌گوید که حزب او بیش از ۴۰۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را به دست آورده است. پیش‌بینی می‌شود که حزب کارگر در انتخابات روز پنجشنبه دو برابر تعداد کرسی‌های خود را بدست آورد.

پیش‌بینی می‌شود که حزب محافظه کاران ریشی سوناک، نخست وزیر، بیش از نیمی از کرسی‌های خود را از دست بدهند.

ریشی سوناک شکست را پذیرفت و اذعان کرد که حزب مخالف کارگر پیروز شده است.

سوناک گفت: «من با سر کِیر استارمر تماس گرفتم تا پیروزی او را تبریک بگویم.» او افزود که مسئولیت این باخت را بر عهده خواهد گرفت و گفت «متاسف» است.

مسائل مهم در این انتخابات شامل اقتصاد، مراقبت‌های بهداشتی و مهاجرت بود.

افزایش دستمزدها نتوانسته با افزایش هزینه‌های زندگی برابری کند.