دولت ژاپن از ارتش آمریکا می‌خواهد از تکرار تعرض‌های جنسی پرسنل خود جلوگیری کند

سخنگوی ارشد دولت ژاپن می‌گوید دولت از نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن خواهد خواست تا اطمینان حاصل کنند پرسنل این کشور به شهروندان ژاپنی تعرض جنسی نمی‌کنند.

هایاشی یوشیماسا، دبیر اول کابینه، روز جمعه درباره مجموعه‌ای از افشاگری‌های اخیر درباره موارد تعرض‌های جنسی در استان اوکیناوا در جنوب ژاپن با خبرنگاران صحبت می‌کرد.

در جدیدترین اتفاق، یکی از پرسنل تفنگداران دریایی آمریکا روز پنجشنبه توسط پلیس استانی به ظن دست زدن به سینه یک زن دستگیر شد. پلیس گفت که مظنون این اتهامات را رد کرده است.

هایاشی گفت بسیار تاسف‌آور است که چنین مواردی مرتبط با اعضای ارتش آمریکا همچنان ادامه دارد.

او افزود وزارت دفاع از ارتش آمریکا خواسته تا اقدامات کاملی برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات اتخاذ کند و خاطرنشان کرد که دولت از هر فرصت ممکن برای اطمینان از چنین نتیجه‌ای استفاده خواهد کرد.

مشخص شده که دولت نتوانسته به سرعت مردم یا استانداری اوکیناوا را از این حوادث مطلع کند.