اندیشکده ژاپنی: اسکناس‌های جدید بیش از ۱۰ میلیارد دلار اقتصاد کشور را تقویت می‌کند

یک اندیشکده خصوصی ژاپنی می‌گوید مجموعه جدید اسکناس‌ها اقتصاد را بیش از ۱/۶۳ تریلیون ین یا بیش از ۱۰ میلیارد دلار تقویت می‌کند.

کیوچی تاکاهیده، اقتصاددان اجرایی در موسسه تحقیقاتی نومورا، پیش‌بینی می‌کند که اسکناس‌های جدید که پس از ۲۰ سال اولین بار است که منتشر شده‌اند، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن را حدود ۰/۲۷ درصد افزایش می‌دهند.

تخمین‌های او بر اساس داده‌های گروه‌های صنعتی، از جمله آنهایی است که نماینده سازندگان دستگاه‌های فروش خودکار اجناس هستند.

حدود ۷/۸ میلیارد دلار از جایگزینی دستگاه‌های فروش خودکار اجناس و بلیط و دستگاه‌های خودپرداز و همچنین ساخت سیستم‌هایی برای سازگارسازی دستگاه‌ها با اسکناس‌های جدید تأمین می‌شود.

انتظار می‌رود اصلاح سیستم دستگاه‌های خودپرداز در مؤسسات مالی حدود ۲/۳ میلیارد دلار سود اقتصادی به همراه داشته باشد.