فروش جهانی خودروهای تسلا برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یافت

شرکت تسلا گزارش داد که فروشش برای دومین سه ماهه متوالی نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است. این کاهش در بحبوحه افزایش رقابت و کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی اتفاق می‌افتد.

این شرکت بزرگ سازنده خودروهای برقی می‌گوید در ماه‌های آوریل تا ژوئن ۴۴۳,۹۵۶ دستگاه خودرو در سراسر جهان فروخته است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ / ۴ درصد کاهش داشته است.

فروش این شرکت آمریکایی در سه ماهه ژانویه تا مارس نیز کاهش نشان داد که اولین کاهش در تقریباً چهار سال گذشته بود.

این کاهش‌ها زمانی رخ می‌دهد که رقابت تسلا با رقیب اصلی چینی‌اش BYD داغ شده است. در عین حال، تقاضا برای خودروهای برقی در آمریکا در حال کاهش است.