یک هیئت کارشناسی دولت ژاپن خواستار رقابتی‌شدن بیشتر در صنایع شد

هیئتی از کارشناسان دولت ژاپن می‌گویند که اقتصاد باید مولدتر و رقابتی‌تر باشد و در عین حال وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهد. این توصیه‌ها در گزارشی آمده است که به کسری تجاری سه سال گذشته ژاپن می‌‌‌پردازد.

هیئت کارشناسان اقتصادی وزارت دارایی خاطرنشان می‌کند که صادرات محصولات الکترونیکی موتور محرکه اقتصاد بوده است. اما ارزش مالی صادرات از سال مالی ۲۰۲۲ کمتر از واردات لوازم الکترونیکی است.

این هیئت می‌گوید که صنایع داخلی باید از طریق افزایش بهره‌وری و ترویج بازار کار سیال‌تر، بیشتر رقابتی شوند.

در این گزارش افزایش واردات انرژی به عنوان عامل اصلی کسری تجاری ذکر شده است. هیئت برای کاهش این وابستگی، ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر را توصیه می‌کند.

این گزارش همچنین از فعال‌شدن مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای ازکار افتاده به شرط تضمین ایمنی آنها حمایت می‌کند.

این هیئت بر اهمیت مقررات زدایی دولت بر صنایع داخلی به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور تاکید می‌کند.