دیوان عالی آمریکا حکم به مصونیت ترامپ داد

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه حکم داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق این کشور، در قبال «اقدامات رسمی» که در زمان ریاست جمهوریش انجام داده است، از پیگرد قضایی مصون است.

ترامپ مدعی مصونیت مطلق برای اقداماتش در زمان خدمت در کاخ سفید است و درگیر مقابله با اتهامات فدرالی بوده است که به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتیجه شکست انتخاباتی سال ۲۰۲۰، از جمله شورش در ساختمان کنگره، به او وارد شده‌اند.

این دیوان حکم داد که روسای جمهور سابق برای اقداماتی که در چارچوب «اختیارات قانونی» خود انجام داده‌اند، مشمول «مصونیت مطلق» هستند. با این حال، این دیوان افزود که قانون اساسی هیچ گونه حمایتی از آنها در برابر پیگرد در قبال اعمالی که «خارج از مقام رسمی» خود انجام می‌دهند، ارائه نمی‌کند. این دیوان پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد.

ترامپ با چهار اتهام از جمله توطئه برای ممانعت از انجام روند رسمی در کنگره برای تایید نتایج انتخابات روبرو است. در ژانویه ۲۰۲۱، او ادعاهای کذب مبنی بر «دزدیده شدن» آرا در این انتخابات را تکرار کرد و به هوادارانش گفت که «سخت بجنگند.»