تاکید رئیس خلع سلاح سازمان ملل بر اهمیت اعلامیه مقابله با سلاح‌های سبک

رئیس دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل بر اهمیت اعلامیه‌ای که به اتفاق آرا در هیئتی با موضوع تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و مهمات سبک به تصویب رسیده، تاکید کرده است.

ناکامیتسو ایزومی، معاون دبیرکل و نماینده عالی در امور خلع سلاح روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت کرد.

او گفت که این اعلامیه، به ویژه با توجه به شرایط محیطی چندجانبه نسبتاً دشوار کنونی و به طور اخص مسائل مربوط به امنیت، یک دستاورد سیاسی بسیار مهم است.

او گفت که این نمونه خوبی از اجماع کشورها در تصویب توافقی برای مقابله با مسائل امنیتی مشترک است.

این سند شامل اقداماتی از جمله تشکیل گروهی از کارشناسان برای تجزیه و تحلیل روش‌های جدید ساخت سلاح‌های کوچک با بهره‌گیری از فناوری چاپ سه بعدی و نیز جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آنها می‌شود. سند همچنین خواستار ترکیب دیدگاه‌های بیشتر زنان و جوانان است که در معرض حملات با سلاح‌های سبک هستند.