خانوارهای کم درآمد برای ازسرگذراندن تعطیلات تابستانی مدارس به حمایت نیاز دارند

یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، در گیرودار افزایش قیمت‌ها، به دلیل بودجه محدودشان خواهان تعطیلات تابستانی کوتاه‌تر برای فرزندان خود هستند.

Kidsdoor، یک سازمان غیرانتفاعی که ماموریت آن رسیدگی به فقر کودکان است، این نظرسنجی را در ماه مه و ژوئن با شرکت بیش ۱۸۰۰ خانواده کم درآمد دارای فرزند انجام داد.

۹۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که افزایش قیمت‌ها زندگی آنها را در مقایسه با سال گذشته «سخت‌تر»، و ۷۷ درصد گفتند که «خیلی سخت‌تر» کرده است.

۱۳ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که خواهان آن هستند که مدارس تعطیل نشوند و ۴۷ درصد گفتند که خواهان تعطیلات کوتاه‌تر هستند. آنها گفتند که دلیلش این است که وقتی بچه‌ها در خانه هستند هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌شود و برای تهیه ناهار به کار و زمان بیشتری نیاز است. آنها همچنین گفتند که نمی‌توانند هیچ تجربه منحصر بفرد تابستانی را برای فرزندان خود فراهم کنند.

Kidsdoor می‌گوید قصد دارد طی یک پیشنهاد اضطراری از دولت بخواهد برای تامین غذای کافی به خانواده‌های کم‌درآمدکمک نقدی کند. همچنین خواهان اقداماتی برای کم‌کردن تفاوت در فعالیت‌های تابستانی بین فرزندان خانواده‌های کم درآمد و خانواده‌های متوسط ​​خواهد شد.