وزارت صنعت ژاپن خواستار مقابله رسانه‌های اجتماعی با معضل تبلیغات جعلی می‌شود

وزارت صنعت ژاپن در نظر دارد از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات بخواهد اقداماتی را برای جلوگیری از ارسال تبلیغات جعلی بر روی پلتفرم‌های خود انجام دهند.

این اقدام در بحبوحه افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با استفاده از نام افراد مشهور در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی با هدف جلب سرمایه‌گذاری، انجام می‌شود. در اینگونه تبلیغات از نام و تصویر افراد مشهور بدون رضایت آنها استفاده می‌شود.

این وزارتخانه گوگل، شرکت اِل‌وای و متا که فیس بوک را اداره می‌کند را در مورد انتشار تبلیغات جعلی در رسانه‌های اجتماعی مورد پرسش قرار داده و یافته‌های خود را منتشر کرده است.

این وزارتخانه دریافته است که این شرکت‌های فناوری اطلاعات در یک بازه زمانی ۳ ماهه از ماه مارس، ده‌ها هزار گزارش در مورد تبلیغات جعلی و درخواست حذف آنها دریافت کرده‌اند.

وزارت صنعت از این شرکت‌ها در مورد روند غربالگری آنها برای جلوگیری از انتشار تبلیغات جعلی سوال کرده است.

این وزارتخانه دریافت که متا هویت یک تبلیغ‌کننده را تنها زمانی بررسی می‌کند که پستش به موضوعات خاصی مانند مشکلات اجتماعی و انتخابات مربوط باشد.

گوگل و شرکت ال‌وای گفتند که تبلیغات را هم با چشم انسانی و هم با ماشین بررسی می‌کنند، در حالی که متا پاسخ داد که این کار را عمدتاً توسط ماشین انجام می‌دهد.

این وزارتخانه می‌گوید نگران است که متا تنها در صورتی به یک مشکل پاسخ دهد که منجر به آسیبی ملموس شود و اینکه بررسی‌های تشخیص هویتی متا ممکن است ناکافی باشد.

این وزارتخانه در نظر دارد از این شرکت‌ها بخواهد که به شکایات و درخواست‌های حذف پست‌ها به صورت مناسب پاسخ دهند و آنها را در بررسی‌های خود منعکس کنند.