کِیدانرِن خواستار اصلاح قانون ژاپن جهت اعطای حق استفاده از نام‌‌های خانوادگی جداگانه به زوجین شد

فدراسیون تجاری ژاپن (کیدانرن) از سه وزیر کابینه خواسته است تا در اسرع وقت قوانین را اصلاح کنند تا به زوج‌های متاهل اجازه استفاده از نام‌های خانوادگی جداگانه داده شود.

اوئوتانی ماساهیکو رئیس هیئت ترویج تکثرگرایی کیدانرن و دیگران روز جمعه جداگانه با کویزومی ریوجی وزیر دادگستری، کامیکاوا یوکو وزیر امور خارجه و کاتو آیوکو وزیر توانمندسازی زنان دیدار کردند. آنها طرح خود را که پیشتر در ماه جاری تدوین شده بود به این وزرا ارائه دادند.

در این طرح آمده است که قانون فعلی که استفاده از نام‌های خانوادگی جداگانه را علیرغم نقش‌ رو به گسترش زنان ممنوع می‌شمارد، می‌تواند در سطح بین‌المللی قابل درک نباشد و ریسک تجاری ایجاد کند.

در این طرح همچنین آمده است که آگاهی عمومی و محیط اجتماعی در حال تغییر است و شتاب فزاینده‌ای برای تجدید نظر در این قانون وجود دارد.

کویزومی، وزیر دادگستری، پاسخ داد که نظرات مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد و او امیدوار است که درباره این موضوع بحث گسترده‌ای را با مشارکت بسیاری از مردم انجام دهد.