ژاپن و فیلیپین با کاهش انتشار گاز متان شالیزارهای برنج، اعتبار کربن خود را با هم سهیم می‌شوند

ژاپن و فیلیپین موافقت کرده‌اند که با کاهش انتشار گاز متان از شالیزارهای برنج در فیلیپین از طریق استفاده از فناوری ژاپنی، اعتبار کربن خود را با هم سهیم شوند.

وزارت کشاورزی ژاپن روز جمعه گفت که با فیلیپین در مورد جزئیات این پروژه به توافق رسیده است.

این وزارتخانه می‌گوید ژاپن برای زهکشی منظم شالیزارهای برنج و قرار دادن خاک در معرض اکسیژن به منظور سرکوب عملکرد باکتری‌های تولیدکننده متان، فناوری‌هایی را ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، شالیزارهای برنج ۴۸ درصد از گازهای گلخانه‌ای ناشی از زمین‌های زراعی جهان را تولید می‌کند. گفته می‌شود که متان بیشترین بخش این گازهای گلخانه‌ای است.

انتظار می‌رود این روش که به عنوان «آبیاری و زهکشی متناوب» شناخته می‌شود، انتشار متان را تا ۳۵ درصد کاهش دهد و در همین حال میزان برداشت را تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.

ژاپن و فیلیپین اعتبار این کاهش انتشار خود را تحت چارچوبی به نام «مکانیزم اعتبار مشترک» با هم سهیم خواهند شد.

ژاپن قبلاً فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر را تحت سیستم اشتراک اعتبار دوجانبه به کشورهای شریک خود ارائه کرده است.

اما وزارت کشاورزی ژاپن می‌گوید این پروژه مشترک با فیلیپین اولین پروژه در زمینه کشاورزی خواهد بود و اینکه امیدوار است فناوری مشابهی را در اختیار ویتنام قرار دهد.