دولت ژاپن تأسف خود در مورد تلاش یک سرباز آمریکایی برای تجاوز جنسی به یک دختر را به دولت آن کشور ابلاغ کرد

هایاشی یوشی ‌ماسا، دبیر اول کابینه ژاپن، می‌گوید که دولت از تلاش یکی از پرسنل تفنگداران دریایی آمریکا در استان اوکیناوا برای تجاوز جنسی به یک دختر ابراز تاسف کرده است.

هایاشی روز جمعه هنگام صحبت با خبرنگاران این اظهارات را بیان کرد.

او گفت که دولت این واقعیت که یک جرم جنسی که ادعا می‌شود یک سرباز آمریکایی در پی پرونده‌ مربوط به یکی از پرسنل نیروی هوایی آن کشور در دسامبر گذشته انجام داده، را جدی می‌گیرد.

هایاشی گفت که اوکانو ماساتاکا، معاون وزیر امور خارجه، تاسف خود را از این موضوع به رام امانوئل، سفیر آمریکا در ژاپن، منتقل کرده و خواستار نظم و انضباط شدیدتر و اقدامات کامل برای جلوگیری از تکرار آن شده است.

هایاشی گفت معتقد است که طرف آمریکایی نیز این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد.

او همچنین گفت که حوادث و سوانح مربوط به پرسنل نظامی آمریکا باعث نگرانی مردم محلی می‌شود و هرگز نباید اتفاق بیفتد. هایاشی گفت که دولت همچنان از طرف آمریکایی می‌خواهد اقدامات پیشگیرانه کاملی را انجام دهد.