آغاز صید میگو با قایق‌های بادبانی در هوکایدو ژاپن

قایق‌های سنتی بادبانی صید میگو برای اولین بار در این فصل در استان هوکایدو در شمال ژاپن راهی دریا شده‌اند.

ماهیگیران در خلیج نوتسوکه که میگوی هوکای صید می‌کنند، برای جلوگیری از آسیب‌رساندن به زیستگاه حساس گیاه دریایی «علف مارماهی»، از قایق‌های بادبانی که کمتر تهاجمی هستند، استفاده می‌کنند.

آنها تورهایی که پر از این سخت پوستان راه‌راه قهوه‌ای بود را از آب بیرون کشیدند، اما مراقب بودند که برای حفظ منابع، میگوهای کوچکتر از حدود ۹ سانتی‌متر را به دریا بازگردانند.

صید میگو در این خلیج فقط دو بار در سال، در اوایل تابستان و پاییز انجام می‌شود. دومین صید سال گذشته، بخاطر کشف تخم‌میگو‌های تغییر رنگ یافته، که احتمالا به دلیل افزایش دمای آب بود، لغو شد.

تعاونی شیلات محلی می‌گوید در یک بررسی در اوایل ماه جاری مشخص شد که تعداد میگوها کمی کمتر از حد معمول، اما تقریبا مشابه تابستان گذشته است.

آداچی هایاتو، ماهیگیر، گفت اولین روز او در آب بخوبی گذشت. او گفت مقداری میگو با اندازه خوب صید کرد و خوشحال است که صیدش به اندازه کافی بود.

فصل صید میگو در این خلیج تا ۱۶ ژوئیه ادامه دارد.