پیش‌بینی باران‌های شدید برای غرب و شرق ژاپن تا روز شنبه

یک جبهه باران فصلی و یک سامانه کم‌فشار باعث ایجاد شرایط جوی ناپایدار و بارش شدید باران در بخش‌هایی از غرب و شرق ژاپن شده است.

مقامات هواشناسی هشدار می‌دهند که ممکن است رانش زمین در استان‌های کاگوشیما و شیزوئوکا رخ دهد، زیرا بارانی که تا روز جمعه بارید، خاک را اشباع کرده است.

سازمان هواشناسی ژاپن می‌گوید هوای مرطوب گرمی که به سمت جبهه بارانی جریان می‌یابد و یک سامانه کم‌فشار که در مناطقی از کیوشو تا کانتو امتداد دارد، شرایط جوی در غرب و شرق ژاپن را به شدت ناپایدار می‌کند.

نوارهایی از ابرهای بارانی پیش از ظهر بر فراز استان شیزوئوکا تشکیل شد.

بخش‌هایی از استان‌های کاگوشیما و شیزوئوکا در معرض خطر رانش گل هستند.

در شهر ایبوسوکی و شهر کینکو در استان کاگوشیما از ۲۰ ژوئن تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیمتر باران باریده‌ است. این بیشتر از مقداری است که به طور معمول برای کل ماه ژوئن در طول یک سال می‌بارد.

یک جبهه باران فصلی تا روز شنبه باران‌های شدیدی را به غرب و شرق ژاپن خواهد آورد. ممکن است در برخی مناطق باران‌های بسیار شدیدی ببارد.