امپراتور ژاپن بر آرامگاه ملکه الیزابت دوم و همسرش تاج گل گذاشت

ناروهیتو امپراتور ژاپن تاج گلی بر مقبره ملکه بریتانیا الیزابت دوم و همسرش شاهزاده فیلیپ گذاشت.

امپراتور روز پنج‌شنبه به کلیسای سنت جورج در قلعه وینزور در نزدیکی لندن سفر کرد. او و ملکه ماساکو به طور رسمی به دعوت پادشاه چارلز به بریتانیا سفر کردند.

بنابر گزارش‌ها، امپراتور بسیار مایل بود که به کلیسای مدفن ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ، که به ترتیب در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ درگذشتند، برود.

او به خبرنگاران گفت که به زیارت آرامگاه آنها رفته است تا از همه کارهایی که برای او انجام داده‌اند تشکر کند.