جلسه استماع شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره مسائل مربوط به ژاپن

یک هیئت سازمان ملل در مورد مسائل تجاری و حقوق بشر نتایج اولین نظرسنجی خود که سال گذشته در ژاپن انجام شد را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است.

کار گروه سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر این گزارش را روز چهارشنبه به جلسه شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد.

در این گزارش، این گروه می‌گوید که از اتهامات مربوط به بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی شامل صدها استعداد هنری که با آژانسی که قبلاً به نام جانی و شرکا (Johny & Associates) شناخته می‌شد، «به شدت نگران است.»

بنیانگذار آژانس استعدادیابی، جانی کیتاگاوا، که گفته می‌شود مرتکب سوء‌استفاده جنسی شده، در سال 2019 درگذشت.

این گزارش می‌افزاید که غرامت این آژانس «هنوز تا تأمین نیازهای قربانیان فاصله زیادی دارد.»

این گزارش همچنین به مسائلی مانند شکاف جنسیتی در دستمزدها و ارتقای پست‌های مدیریتی، دستمزدها و مراقبت‌های بهداشتی برای کارگرانی که در تلاش‌های از کار انداختن راکتور و رفع آلودگی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دای ایچی و ساعات طولانی کار در صنعت انیمیشن هستند اشاره می‌کند.

این گروه از فقدان یک نهاد مستقل حقوق بشر در ژاپن ابراز نگرانی کرده و ایجاد چنین نهادی را برای تسهیل پرداخت غرامت توصیه می‌کند.

نیهونگی آکیماسا، یکی از قربانیان ادعایی کیتاگاوا، یک پیام ویدئویی به این جلسه ارسال کرد و در آن بر لزوم حمایت از کودکان تأکید کرد.

نیهونگی گفت: «قربانیان تجاوز جنسی را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت، نمی‌توان آنها را آزار داد و بعد ساکت کرد.»

این گروه قصد دارد گزارش خود را در اوایل ماه آینده در ژاپن ارائه کند.