سطوح هشدار باران شدید و نکاتی در مورد تخلیه (۱۱) هنگام رانندگی در زیرگذر مراقب باشید

در این بخش از مجموعه ما در مورد هشدار پنج سطحی ژاپن برای باران شدید، سیل و رانش زمین، بر نکات احتیاطی خاص هنگام تخلیه با ماشین تمرکز می‌کنیم.
امروز به شما توصیه می‌کنیم هنگام رانندگی در زیرگذرها احتیاط کنید.

زیرگذرهای زیر راه آهن و جاده‌ها به ویژه در برابر سیل آسیب‌پذیر هستند. این مسیرها پایین‌تر از زمین‌های اطراف هستند، بنابراین آب باران در زمان کوتاهی در آنها جمع می‌شود. در گذشته حوادث مرگبار به دلیل ورود رانندگان به زیرگذرها بدون اطلاع از سیل و گرفتار شدن در آن رخ داده است. بنابراین توصیه می‌شود هنگام تخلیه در هنگام بارندگی شدید از عبور از زیرگذرها خودداری کنید.

در صورت امکان مسیر دیگری را انتخاب کنید. اگر چاره دیگری ندارید، با احتیاط رانندگی کنید و سطح آب جاده را در حین حرکت بررسی کنید.

هنگامی که یک ماشین در سیل گرفتار می‌شود، به دلیل فشار آب، درها از داخل به سختی باز می‌شوند. به شما توصیه می‌شود ابزاری مانند چکش را برای شکستن شیشه در ماشین خود نگه دارید. می‌توانید آن را از فروشگاه‌های لوازم خودرو تهیه کنید. اگر ابزاری ندارید، تکیه‌گاه سر را از روی صندلی خود بردارید، یکی از دو تیر فلزی متصل به آن را بین چهارچوب در و شیشه قرار دهید و تیرک را به سمت جلو بکشید تا با فشار اهرم پنجره را بشکنید.

اگر چاره‌ای جز باز کردن در ندارید، به یاد داشته باشید که هرچه اختلاف سطح آب بین داخل و خارج خودرو کمتر باشد، باز کردن درب آسان‌تر است.

این اطلاعات در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ به روز شده است.