دستگیری مجدد چند کلاهبردار در توکیو و ضبط فهرست اطلاعات ۹۰ هزار سالمند

پلیس توکیو حکم جدیدی را برای دستگیری چهار نفر به ظن کلاهبرداری از یک زن مسن با متقاعد کردن او برای خرید یک آپارتمان به قیمت گزاف صادر کرده است.

پلیس می‌گوید این چهار مظنون قربانی را که از زوال عقل رنج می‌برد برای خرید بخشی از یک واحد آپارتمان در نزدیکی توکیو تحت فشار قرار دادند و در ژوئن سال گذشته ۳۴ میلیون ین یا حدود ۲۱۳ هزار دلار از او کلاهبرداری کردند.

شرکتی که مظنونان، از جمله یامازاکی کازوما ۴۱ ساله، با آن همدست بودند، ظاهراً این واحد را کمتر از یک دهم این مبلغ خریداری کرده بود.

این چهار مظنون در اوایل ماه جاری به دلیل کلاهبرداری ۱۰۰ هزار دلاری از همین زن در پرونده‌ای مشابه دستگیر شده بودند.

پلیس از مکان‌های مرتبط با این مظنونان فهرستی از اسامی، آدرس و شماره تلفن حدود ۹۰ هزار نفر ۸۰ ساله و بالاتر و همچنین دستورالعملی برای نحوه صحبت تلفنی با آنها را کشف و ضبط کرد.

گمان می‌رود که مظنونان با افراد موجود در لیست تماس گرفته باشند تا ظرفیت ذهنی آنها، اینکه آیا آنها تنها زندگی می‌کنند یا خیر و وضعیت دارایی آنها را بسنجند.

پلیس گمان می‌کند که این گروه بیش از ۵۰ قرارداد مشابه با قربانیان سالمتد را امضا کرده است. درآمد این گروه ممکن است در یک سال حدود ۴ / ۴ میلیون دلار بوده باشد.