کمک همه‌گیری به ژاپن در دستیابی به کاهش اتلاف و پسماند مواد غذایی پیش از مهلت سال ۲۰۳۰

آمار و ارقام دولت نشان می‌دهد که‌ ژاپن پیش از ضرب‌الاجل سال مالی ۲۰۳۰ ضایعات مواد غذایی را به نصف کاهش داده است. این کاهش نشان‌دهنده کم رفتن مردم به رستوران‌ها طی همه‌گیری کرونا و تغییر در تاریخ‌ مصرف غذاهای بسته‌بندی شده است.

پس از اینکه در سال ۲۰۰۰ اتلاف و ضایعات مواد غذایی ژاپن به ۸ / ۹ میلیون تن رسید، دولت هدف خود برای کاهش این رقم به نصف را تعیین کرد. در برآوردهای سال ۲۰۲۲، جدیدترین داده‌های موجود، حجم مواد غذایی دور‌ریخته‌شده برای رسیدن به این هدف، به ۷‌ / ۴ میلیون تن کاهش یافت.

ضایعات مواد غذایی در کسب و کارها بیشترین کاهش را داشته است، در حالی که مواد غذایی دور‌ریخته‌شده از خانوارها نیز کاهش یافته است اما نه به این میزان.

کاهش ضایعات مربوط به کسب و کار به رکود طی دوران همه‌گیری در غذاخوری‌ها نسبت داده می‌شود. قیمت مواد اولیه نیز در آن زمان افزایش یافت که به مهار تولید بیش از حد کمک کرد.

در جاهای دیگر، تولیدکنندگان مواد غذایی از طریق بسته‌بندی بهبود‌یافته، مهلت بهترین تاریخ مصرف را تمدید کردند و فروشگاه‌ها مصرف‌کنندگان را تشویق کردند تا اقلام با تاریخ انقضای نزدیک‌تر را خریداری کنند.