پلیس توکیو در مورد پوسترهای با محتوای بالای هجده‌سال برای انتخابات استانداری هشدار داد

پلیس کلان‌شهر توکیو به رئیس یک گروه سیاسی در مورد پوسترهای نامناسبی که روی تابلوی تبلیغات انتخاباتی استانداری توکیو نصب شده، هشدار داده است.

بازرسان به NHK گفتند که روی یک تابلوی نصب پوستر انتخاباتی در منطقه شیبویا توکیو ۲۴ پوستر یافته‌اند که حاوی نام یک فروشگاه سرگرمی بزرگسالان بوده است.

بنا‌بر گزارش‌ها، پلیس روز شنبه به رهبر این گروه سیاسی به دلیل ظن نقض قانون تنظیم تبلیغات مشاغل سرگرمی بزرگسالان هشدار داد.

در پی این هشدار ظاهراً این گروه سیاسی پوسترها را جایگزین کرد.

این حادثه به دنبال مورد مشابهی رخ داد که در آن پوسترهای یک زن جوان تقریبا برهنه در روز پنجشنبه، زمانی که تبلیغات انتخاباتی استانداری رسما آغاز شد، بر تابلوهای تبلیغاتی به نمایش گذاشته شد.

پلیس توکیو همچنین به نامزد مسئول این پوسترها به دلیل نقض مقررات پایتخت هشدار داد.

پنجاه و شش نامزد برای انتخاب استاندار بعدی توکیو در انتخابات ۷ ژوئیه رقابت می‌کنند که رقم بی‌سابقه‌ای در انتخابات استانداری است.