حزب لیبرال دموکرات ژاپن بحث در مورد نام خانوادگی جداگانه برای زوج‌های متاهل را از سر می‌گیرد

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن تصمیم گرفته است که مذاکرات داخلی در مورد اینکه آیا زوج‌های متاهل باید اجازه داشته باشند نام خانوادگی جداگانه خود را حفظ کنند یا نه، از سر بگیرد.

یک کارگروه حزب لیبرال دموکرات بحث در مورد این موضوع را از سر خواهد گرفت.

رهبری حزب در حال هماهنگی برای انتصاب آیساوا ایچیرو، رئیس سابق امور پارلمانی حزب لیبرال دموکرات، به عنوان رئیس این کارگروه است. فعلا کسی عهده‌دار این پست نیست.

فدراسیون تجاری ژاپن یا کِیدانرن، طی این ماه پیشنهادی را تنظیم کرد که از دولت می‌خواهد فوراً بازبینی‌های قانونی لازم را انجام دهد تا امکان حفظ نام‌های خانوادگی جداگانه را فراهم کند.

قانونگذاران حزب لیبرال دموکرات که از این تغییر حمایت می‌کنند و کسانی که دیدگاه‌های محتاطانه دارند، از زمان ارائه پیشنهاد کِیدانرن، جلسات جداگانه‌ای برگزار کردند.

رهبری حزب لیبرال دموکرات قصد دارد این موضوع را به دقت بررسی کند.