جوانان ژاپنی احساس مثبتی نسبت به آینده خود ندارند

یک نظرسنجی دولتی نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از جوانان ژاپن احساسات مثبتی نسبت به خود دارند که در مقایسه با پنج سال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این امتیاز در بین پنج کشوری که این نظرسنجی در آنها انجام شده پایین‌ترین امتیاز است.

جوانان در ژاپن، آمریکا، فرانسه، آلمان و سوئد مورد نظرسنجی قرار گرفتند.

هر چهار کشور غربی امتیاز بالای ۷۰ درصد داشتند. فرانسه با ۷۶ درصد بالاترین رتبه را داشت.

این نظرسنجی آنلاین از نوامبر تا دسامبر سال گذشته در بین افراد ۱۳ تا ۲۹ ساله انجام شد. اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۱۳ و بار دوم در سال ۲۰۱۸ انجام شد.

تنها ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان در ژاپن گفتند که کشورشان آینده روشنی دارد که نسبت به نظرسنجی پنج سال قبل هشت امتیاز کاهش داشته است.

در چهار کشور دیگر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان یه همین سوال جواب مثبت دادند.

دولت ژاپن می‌خواهد از طریق بهبود سیاست‌هایش در مبارزه با فقر، مسئله آموزش و اشتغال احساسات جوانان را تغییر دهد.