سطوح هشدار باران شدید و نکاتی در مورد تخلیه (۸) به تنهایی اقدامی نکنید

در این بخش از مجموعه ما درباره سطوح هشدار پنج سطحی ژاپن برای باران شدید، سیل و رانش زمین، با نکاتی در مورد تخلیه با پای پیاده ادامه می‌دهیم - به تنهایی اقدامی نکنید.

از انجام کارها به تنهایی خودداری کنید و هنگام تخلیه تا حد امکان در گروه‌های دو یا چند نفره بمانید. از مناطق سیل‌زده اجتناب کنید. هنگامی که آب سیل به بالای ۵۰ سانتیمتر یا بیشتر از سطح زانو می رسد، فشار آب راه رفتن را حتی برای بزرگسالان مرد نیز دشوار می‌کند. اگر آب در جریان باشد، حتی در آب های کم عمق، فرد می‌تواند تعادل خود را از دست داده و آب او را با خود ببرد.

هنگامی که یک جاده پر آب می‌شود، دیدن زمین دشوار است، بنابر این یک فرد می‌تواند به راحتی تلو تلو خورده، یا در یک چاله باز، جوی یا کانال بیفتد و آب او را با خود ببرد. هنگامیکه چاره‌ای جز حرکت در منطقه سیل‌زده ندارید، از مکان‌های سیل‌زده و جریان آب اجتناب کنید.

از یک چتر یا یک چوب بلند استفاده کرده و بررسی کنید آیا می‌توانید جلو بروید یا خیر و با احتیاط ادامه دهید.

این اطلاعات در ۲۱ ژوئیه به روز شد.