فصل بارانی در مناطق کینکی، توکای و کانتو کوشین ژاپن شروع شد

مقامات آب و هوایی ژاپن می‌گویند به نظر می‌رسد فصل بارانی در مناطق توکای، کینکی و کانتو کوشین از جمله توکیو آغاز شده باشد. آنها در هفته پیش رو برای این مناطق روزهای بارانی و ابری پیش‌بینی می‌کنند.

سازمان هواشناسی صبح جمعه این خبر را اعلام کرد. بارش باران در مناطق کانتو کوشین و توکای به دلیل جبهه آب و هوایی و یک سامانه کم فشار تشدید شده است.

این اعلام برای مناطق کینکی و توکای ۲۳ روز دیرتر از سال گذشته و ۱۵ روز دیرتر از میانگین پخش شد. شروع فصل بارندگی در منطقه کانتو کوشین ۱۳ روز دیرتر از سال گذشته و ۱۴ روز دیرتر از حد معمول است.