تقویم روزهای شلوغ صعود از کوه فوجی منتشر شد

تقویمی برای کمک به کوهنوردان کوه فوجی جهت اجتناب از روزهای شلوغ در فصل کوهنوردی تابستانی که از ماه ژوئیه آغاز می‌شود، منتشر شده است.

شورای میراث فرهنگی جهانی کوه فوجی متشکل از مقامات استان‌های یاماناشی و شیزوئوکا که در همسایگی این کوه قرار دارند، این تقویم را تهیه کرده است. بر اساس تعداد بازدیدکنندگان از کوه فوجی در سال ۲۰۲۳، این تقویم روزهایی را نشان می‌دهد که انتظار می‌رود جمعیت زیادی به کوه فوجی بیایند.

طبق این تقویم، در تعطیلات آخر هفته بین یکم ژوئیه و ۱۰ سپتامبر و همچنین در دوره تعطیلات تابستانی ۷ تا ۱۸ اوت احتمالا افراد زیادی به کوه فوجی می‌آیند.

این شورا برای درخواست از کوهنوردان جهت خودداری از صعود به قله کوه فوجی بین ساعت ۳ صبح تا سپیده دم که شلوغ‌ترین زمان است، ویدیویی نیز تهیه کرده است.

در این ویدیو آمده است کوهنوردان می‌توانند از هر کلبه کوهستانی سمت یاماناشی کوه فوجی طلوع خورشید را ببینند.

مسئولان با استفاده از وبسایت و شبکه اجتماعی این شورا از مردم می‌خواهند تقویم را بررسی و ویدیو را تماشا کنند. آنها می‌گویند می‌خواهند بازدیدکنندگان با اجتناب از روزها و ساعات شلوغ، از کوهنوردی ایمن و دلپذیر لذت ببرند.